Všechny semináře za námi

Začátkem července proběhl poslední doplňkový kurz OSR v rámci projektu, další semináře již probíhat nebudou. Účastníci posledního kurzu absolvovali dva semináře osobnostního rozvoje – jeden na hlasovou hygienu a druhý se týkal práce s agresivitou. Nyní už zbývá jen popřát Vám odpočinkové léto a mnoho úspěchů do dalšího školního roku.

Zdravá abeceda v Edinburghu

IMG_9657Ve třetím květnovém týdnu 2015 absolvovala v rámci projektu Dokážu to! skupina deseti účastníků stáž v Edinburghu ve Skotsku. Stáž byla tentokrát zaměřena na oblast výchovy ke zdravému životnímu stylu v předškolních zařízeních. Ve skupině, která byla tvořena převážně z účastnic klíčové aktivity Lektor Zdravé abecedy, byly zastoupeny učitelky mateřských škol a dvě ředitelky (MŠ a MŠ+ZŠ). Stáž byla organizována ve spolupráci s úřadem města Edinburgh, který pro nás připravil návštěvu jedné mateřské školy a předškolních tříd ve třech základních školách v různých částech Edinburghu. Celý příspěvek