3. Rozumíme penězům

Nabídka Rozumíme penězům v projektu „Dokážu to!“ je rozdělena do tří částí. Pedagog, který má o program Rozumíme penězům zájem, si vybírá právě jednu z těchto částí. Tyto části se liší v obsahu a v cílové skupině, pro kterou jsou určeny. Rozsah vzdělávání je popsán u jednotlivých částí.

ČÁSTI PROGRAMU ROZUMÍME PENĚZŮM V PROJEKTU „DOKÁŽU TO!“

Nabídka pro učitele mateřských škol

Učitelům z mateřských škol nabízíme program zaměřený na témata osobnostní a sociální výchova a finanční vzdělávání. Obsahem tohoto programu jsou témata ze vzdělávacích oblastí Dítě a společnost a Dítě a svět z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy.

Program staví do středu procesu učení děti předškolního věku a věnuje se světu kolem nich. Využívá přirozené zvídavosti dětí k tématům z každodenního života, vychází z praktických situací: nakupování, cena a hodnota věcí, jeho cílem je rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte.

Je určen učitelům mateřských škol, kteří se chtějí aktivně zapojit do ověřování nových materiálů, které vychází z mezinárodního programu Aflatoun (www.aflatoun.org).

Rozsah vzdělávání:

Dva dvoudenní semináře, celkem 40 vyučovacích hodin prezenčního studia. Vzdělávání bude realizováno ve školním roce 2014/2015 a to od ledna 2015 do června 2015.

Nabídka pro učitele základních škol, kteří neprošli programem Rozumíme penězům

Nevíte, jak finanční gramotnost realizovat ve Vaší škole? Chcete poradit se zařazením témat, zvolením formy a metod výuky? Chcete zvýšit svoji finanční gramotnost a naučit se, jak ji zvyšovat u svých žáků?

Učitelům základních škol nabízíme program, který je zaměřen na metodiku finanční gramotnosti na základní škole. Absolvováním tohoto programu získáte znalosti a dovednosti pro efektivní výuku finanční gramotnosti. Výuka bude probíhat zvlášť pro učitele prvního a druhého stupně – viz body A, B.

Rozsah vzdělávání:

Dva dvoudenní semináře, celkem 40 vyučovacích hodin prezenčního studia a účast na dvoudenní stáži ve škole, která se již dlouhodobě věnuje výuce finanční gramotnosti. Vzdělávání bude realizováno ve školním roce 2014/2015. Stáž se uskuteční pravděpodobně na podzim 2014. Semináře budou realizovány od listopadu 2014 do června 2015.

Stop stav! Na následující dva programy pro učitele 1. stupně a 2. stupně základní školy už se přihlašujete pouze jako náhradníci, oba programy už mají přihlášen maximální počet účastníků.

Nabídka pro učitele 1. stupně základní školy

Obsah semináře je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na prvním stupni základní školy.

Obsah semináře:

 • Vzdělávací seminář zaměřený na výuku finanční gramotnosti na 1. stupni.
 • Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnosti a odpovídají požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.
 • Seminář vedou lektoři, kteří zároveň učí finanční gramotnost na 1. stupni základní školy.

Co získáte?

 • Seznámíte se s materiály a metodikou finanční gramotnosti pro 1. stupeň na základních školách.
 • Získáte informace, jak začlenit výuku finanční gramotnosti do Školního vzdělávacího programu.
 • Osvojíte si metodiku výuky finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy.
 • Zvýšíte svoji osobní finanční gramotnost.
 • Knihu Rozumíme penězům pro 1. stupeň

Kniha Rozumíme penězům pro výuku finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy obsahuje 26 tematických celků zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků od 1. do 5. ročníku. Ke každému z témat je zpracována podrobná metodika pro pedagogy doplněná konkrétními postřehy z výuky. Kniha obsahuje 100 stran metodiky pro učitele, slovník pojmů finanční gramotnosti a porovnání obsahu a cílů knihy s aktualizovaným RVP ZV a se Standardy finanční gramotnosti. Na vloženém CD je pak 250 stránek pracovních listů pro žáky.

Nabídka pro učitele 2. stupně základní školy

Obsah semináře je zaměřen na metodiku výuky finanční gramotnosti na druhém stupni základní školy.

Obsah semináře:

 • Vzdělávací seminář zaměřený na výuku finanční gramotnosti na 2. stupni.
 • Materiály vychází ze Standardů finanční gramotnosti a odpovídají požadavkům upraveného Rámcového vzdělávacího programu.
 • Seminář vedou lektoři, kteří zároveň učí finanční gramotnost na 2. stupni základní školy.

Co získáte?

 • Seznámíte se s materiály a metodikou finanční gramotnosti pro 2. stupeň na základních školách.
 • Získáte informace, jak začlenit výuku finanční gramotnosti do Školního vzdělávacího programu.
 • Osvojíte si metodiku výuky finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy.
 • Zvýšíte svoji osobní finanční gramotnost.
 • Knihu Rozumíme penězům pro 2. stupeň

Kniha Rozumíme penězům pro výuku finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy je šanon složený z deseti tematických celků. Obsah jednotlivých dílů vychází ze základního tématu Hospodaření domácnosti a dále je zaměřen na praktické situace z každodenního života. Každé téma má v úvodní části podrobnou metodiku pro učitele, na kterou navazují pracovní a informační listy pro žáky.

Nabídka pro učitele základních škol, kteří absolvovali program Rozumíme penězům

Absolvovali jste program Rozumíme penězům pro první nebo druhý stupeň základní školy? Pak pro Vás máme nabídku vzdělávacího kurzu, který bude zaměřen na mentorské dovednosti.

Tento kurz je určen zkušeným pedagogům, kteří chtějí rozšířit své dovednosti v oblasti, kterou pak mohou velmi efektivně využít nejen ve své škole. Mentorskou podporu pak mohou nabízet dalším pedagogům, kteří tak získají pohled z venku na svoji výuku, možnost rozebrat vlastní výuku. Kurz bude věnován tématu poskytování kolegiální podpory nejen začínajícím učitelům.  Účastníci kurzu získají orientaci v terminologii vztažené k mentoringu, budou znát strategie, postupy a plánování různých forem podpory pro začínající učitele (nejen pro učitele začínající pedagogickou praxi, ale také pro učitele začínající např. pracovat jinými novými metodami, atd.), získají základní dovednost vést mentorský/supervizní  rozhovor a zvládnou techniky dotazování. Kurz je teoreticky i prakticky zaměřen, předpokládá se aktivní práce účastníků na nácviku.

Rozsah vzdělávání:

Dva dvoudenní workshopy, celkem 40 vyučovacích hodin prezenčního studia. Vzdělávání bude realizováno ve školním roce 2014/2015 a to od listopadu 2014 do června 2015.